! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 พ.ย. นี้นะครับ

[รหัส ASMWER03] ขาย Werewolves of Millers Hollow Characters
ราคา 643 บาท

Werewolves of Millers Hollow Characters
ขาดตลาด ไปตั้งแต่ 6 มี.ค. ยังสั่งไม่ได้ ราคาโดยประมาณ 643 บาท

ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

This Characters Expansion introduces new roles to stave off the threat of the Werewolves of Miller`s Hollow.

The Werewolves of Miller's Hollow: Characters, the third expansion for The Werewolves of Miller's Hollow, contains 24 cards with 16 new roles and new turns of events to confront werewolf specialists. For the best interests of the village, the two sisters can now be exchanged at night. An angel might appear with its own objective, or the cavalry might rush in with its rusty sword to aid the village. An actor might wander into town daily and assume the role of other characters, bringing a bit of chaos to the game because nothing is as it seems.

Many other characters wait to be introduced to your village to see whether they can help you – and themselves – survive the night...

Please note that The Werewolves of Miller's Hollow: Characters rolecards are NOT compatible with the cardboard rolecard tiles from baseset of The Werewolves of Miller's Hollow: The Village. The rolecards in The Werewolves of Miller's Hollow: Characters are larger and printed on cardstock.