! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 มี.ค. นี้นะครับ

[รหัส AEG5805] ขาย Sail to India
ราคา 680 บาท

Sail to India
มีสินค้า   ราคา 680 บาท


ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

With the Mediterranean under Osman Turkish control, the Portuguese are looking for alternative routes to the East Indies, moved by the trade of gold, spices, and other goods. Better ships and general centralization of power help push the Portuguese out into the Atlantic, and explorers like Prince Henry, Bartolomeu Dias, and Vasco da Gama take to the sea. Discover the route to India and seize the greatest wealth and prestige in Sail to India, as players take on the role of a powerful noble supplying expeditions in search of lucrative trade routes.

The Age of Discovery, Portugal, 15th–16th century: With the Mediterranean under Osman Turk control, the Portuguese were severely limited in the Mediterranean and looking for other trade routes. Better ships, better compasses, and a general centralization of power helped push the Portuguese explorers into the Atlantic, and sailors like Prince Henry, Bartolomeu Dias and Vasco da Gama took to the seas.

In Sail to India (セイルトゥインディア), the players are nobles who support these sailors in their efforts to discover a route to India and to be the foremost and most famous explorer of all. Players must manage their resources to develop sales channels to India, and they have only two Action Points with which to do it. A player's money, score, ship and building are all affected by the same pawn, and to do well you'll need to manage the movement of that pawn to make full use of twelve types of actions, six kinds of products, and three different buildings.


1