! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 เม.ย. นี้นะครับ

[รหัส RGG450] ขาย Race For the Galaxy: Alien Artifacts
ราคา 926 บาท

Race For the Galaxy: Alien Artifacts
มีสินค้า   ราคา 926 บาท


ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

This expansion for Race for the Galaxy takes the core game to exciting, new dimensions, and is not compatible with any of the previous expansions. Alien Artifacts introduces five new start worlds, plus a set of action cards and start hand for a fifth player, and optional rules for an Alien Orb which players jointly map and explore, gaining artifact tokens of various types that provide powers and VPs.

Race for the Galaxy: Alien Artifacts, is the fourth expansion for Race for the Galaxy, is incompatible with earlier expansions for that game, instead taking the game in a new direction. Race for the Galaxy: Alien Artifacts consists of two parts:

  • 46 new cards including 5 new start worlds to add to the base set, plus a set of action cards and start hand for a fifth player. These can be used without the orb cards.
  • 49 cards used to represent the Alien Orb which players jointly map and explore, gaining artifact tokens of various types that provide powers and VPs. There are also five new Explore action cards used in the orb game (instead of gaining an additional card or greater card selection).

The orb game is optional and provides a new RFTG experience, as players have to balance how much effort and actions they wish to put into exploring the orb versus developing their empires.


1