! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 เม.ย. นี้นะครับ

[รหัส RGG431] ขาย Famiglia
ราคา 520 บาท

Famiglia
มีสินค้า   ราคา 520 บาท


ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

IN FAMIGLIA, PLAYERS CONTROL TWO RIVAL GANGS, EACH ATTEMPTING TO RECRUIT THE MOST INFLUENTIAL GANG MEMBERS FROM THE FOUR FAMILIES (LA FAMIGLIA, THE ACCOUNTANTS, THE BRUTES, THE MERCENARIES).

The new 2 player card game from 2F-Spiele - a game you cannot refuse!

Story:
Two Mafia-bosses try to recruit the most and also best members for their gangs.

Prepare yourself for a fierce duel. Cleverly use the features of the four different families, snatch the most valuable gangsters away from your opponent. Your goal: have the best gang at the end of the game.

Idea of the game:
The players collect gangsters, with the goal of collecting the higher-valued gangsters. With the exception of the smallest gangsters (the “0” cards), a player normally needs two identical gangsters (same family, same value), to be able to take a gangster with the next higher value of the same family into his hand. When he does this, he places one of the smaller gangsters from his hand into his play area (the area near him on the table). To get the higher gangsters in a faster way, the player may use the special abilities of the different families, but at the cost of placing more gangsters in his play area. By doing so, however, a player may reduce his options and so must carefully plan these actions so that he can end the game with the most influential gang.

Components:
60 game cards, game rules

Famiglia FAQ

Online Play

  • Yucata (turn-based)

1