! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 มี.ค. นี้นะครับ

[รหัส RGG363] ขาย Race For The Galaxy: The Gathering Storm Expansion
ราคา 874 บาท

Race For The Galaxy: The Gathering Storm Expansion
มีสินค้า   ราคา 874 บาท


ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

As knowledge of JumpDrive spreads, an ancient race stirs, while another flees a world doomed by a dying sun. The Imperium grows in strength, provoking further resistance and the hiring of mercenaries. Can you build the most prosperous and powerful space empire in a galaxy edging towards war? The first expansion for Race for the Galaxy, The Gathering Storm adds new cards, a 5th player, and other ways to expand your universe.

The Gathering Storm is the first expansion for Race for the Galaxy and adds new cards, an additional player, goals to compete over, as well as solitaire and drafting rules. It also includes some blank cards for players to make their own cards.

The new cards include four start worlds, three 6-cost developments, two other new developments (and one duplicate development), five military worlds and six non-military worlds (including a replacement gambling world). Goals consist of ‘First Goals’, which reward the first player to achieve an objective with 3 extra VP, and ‘Most Goals’ reward the player with the most developments, military or certain types of worlds. An extra set of player cards and VP chips allows for a 5th player, and a robot template, dice, and chits allows for a solitaire game. Finally drafting rules provide a different way of playing the game for 2 or 3 players.