! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 พ.ย. นี้นะครับ

[รหัส RGG328] ขาย Tichu
ราคา 528 บาท

Tichu
ขาดตลาด ไปตั้งแต่ 10 พ.ย. ยังสั่งไม่ได้ ราคาโดยประมาณ 528 บาท

ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

TICHU IS A PARTNERSHIP-CLIMBING CARD GAME FEATURING ELEMENTS OF BRIDGE AND POKER PLAYED BETWEEN TWO TEAMS OF TWO PLAYERS EACH. PLAYERS ACCUMULATE POINTS BY EITHER BEATING THE CURRENT TOP CARD COMBINATION OR PASSING. IF PLAY PASSES BACK TO THE PLAYER WHO LAID THE TOP CARDS, HE WINS THE TRICK AND CAN LEAD THE NEXT ONE.

Partnership climbing card game -- object is rid yourself of your hand. The deck is a standard 52-card pack with four special cards added. When it's your turn, you may either beat the current top card combination or pass. If play passes all the way back to the player who laid the top cards, he wins the trick and can lead the next one. The card led determines the only combination of cards to be played on that trick. So if a single card is led, then only single cards are played. If a straight of seven cards is led, then only straights of seven cards, etc. The last player out gives all the cards he won to the player who exited first, and the last player's unplayed cards are handed to the opposite team. Fives, Tens and Kings are worth points, with each hand worth one hundred points (without bonuses). The first team to 1000 points wins.