! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 พ.ย. นี้นะครับ

[รหัส FFGCW02] ขาย Cold War: CIA vs KGB
ราคา 521 บาท

Cold War: CIA vs KGB
ขาดตลาด ไปตั้งแต่ 4 พ.ย. ยังสั่งไม่ได้ ราคาโดยประมาณ 521 บาท

ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

COLD WAR: CIA VS KGB PLACES TWO PLAYERS IN CONTROL OF THE WORLD`S GREATEST SUPERPOWERS IN AN AGE OF FEAR. IN THIS REVISED EDITION OF THIS TENSE, STANDALONE CARD GAME OF POLITICS, GUERILLA WARFARE, AND DIRTY TRICKS, EACH PLAYER MUST ESTABLISH THE DOMINANCE AND SUPERIORITY OF HIS COUNTRY`S WORLDVIEW WHILE BRINGING ABOUT HIS OWN VISION OF THE FUTURE.

World War II has left the world in upheaval, and many nations' futures are filled with uncertainty. The USA and the USSR are the only Superpowers who can lead the world toward a better future.

Cold War: CIA vs. KGB puts you in charge of a spy network during the post-war era. Your purpose: to "persuade" foreign governments to embrace the "proper" ideology, by any means necessary. Manipulate local factions of influence to get your coup d'etat up and running. Double-cross and eliminate your opponent's leaders. Gain prestige for your side by winning the Space Race, dominating the Olympic Games, or ensuring that one of your countrymen wins the Nobel Peace Prize.

In this decades-long conflict, victory will go to the side with the resources, conviction, and commitment necessary to ensure that their world view shapes the future.

Online play

  • Jeux sur un Plateau (turn-based)