! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 พ.ย. นี้นะครับ

[รหัส MFG4401] ขาย Family Business
ราคา 924 บาท

Family Business
ขาดตลาด ไปตั้งแต่ 27 มี.ค. ยังสั่งไม่ได้ ราคาโดยประมาณ 924 บาท

ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

Family Business pits mobsters against each other, all working to make sure theirs is the last family standing. When your gang members get placed on the Hit List, can your `Family Influence` save them? Will they `Take it on the Lam`, seek `Police Protection`, or perhaps up the ante with a `Double Contract`?

Family Business takes mob warfare to a new level of backstabbing, revenge, and general bloodthirstiness, which is what makes it such a blast to play. Every player controls a 'family' and plays various cards to off other players' family members. In a game with this little structure, it's possible for everyone to gang up on one unlucky soul, or for the damage to be fairly evenly spread. Either way, the last family standing is victorious.

Each player starts with a gang of nine characters. To try to get rid of other gangsters, contracts are played on them. If these contracts are not blocked by anyone, the targeted gangster is placed on the hitlist. As soon as six gangsters are on the hitlist a mobwar is started. This means that, at the start of every turn, the first character on this list is eliminated. This goes on until the list is empty.
Mobwars can also be triggered by cards being played. When no more than the last six or fewer characters are in play a constant mobwar is going on, until only one player has characters left.

In general players take turns clockwise, however, the turn goes to any player who plays a response card and then clockwise mode is resumed with the player next to him/her. Lots of interaction as players play cards to put gangsters on the list, save them, have them replaced, start a Mob War, or stop it...