! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 พ.ย. นี้นะครับ

[รหัส LOO002-S] ขาย Aquarius
ราคา 560 บาท

Aquarius
ขาดตลาด ไปตั้งแต่ 4 ก.ย. ยังสั่งไม่ได้ ราคาโดยประมาณ 560 บาท

ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

Aquarius, the Looney Labs game of elemental connections, is celebrating 10 Awesome Years! We've updated the design and added some new features and new ways to play. Kids love the colorful design, fast play, and familiar matching strategy. Adults love the game's competitive edge. It's the perfect family card game. The player with the longest hair goes first connecting element cards to complete a secret goal. Deal the cards and plan your move, but don't get too comfortable -- you may get zapped!

The groovy card game that's kind of like dominoes (only better!) Aquarius features three types of cards: Elements, Goals, and Actions. Element cards are played kind of like dominoes, with each player trying to win by connecting seven panels of one particular element. Goal cards determine which element each player is going after, and Action cards allow players to shake up the action in five different ways. The game is fast, fun, colorful, and easy to learn.