! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 พ.ย. นี้นะครับ

[รหัส GMT0012] ขาย Battle Line
ราคา 746 บาท

Battle Line
ขาดตลาด ไปตั้งแต่ 13 มิ.ย. ยังสั่งไม่ได้ ราคาโดยประมาณ 746 บาท

ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

How will you muster your battle line? Your objective is to create powerful formations on your side of the nine Flags, in order to beat the formations on your opponent`s side of the respective Flags. The first player to win three adjacent Flags (a Breakthrough) or any five Flags (an Envelopment) achieves victory. Based on Reiner Knizia`s original design published in Germany as Schotten-Totten, Battle Line enhances and expands the game system to give players more tactical options and fun.

Two opponents face off across a 'battle line' and attempt to win the battle by taking 5 of 9 flags or 3 adjacent flags. Flags are decided by placing cards into 3 card poker-type hands on either side of the flag (similar to straight flush, 3 of a kind, straight, flush, etc). The side with the highest 'formation' of cards wins the flag.

This is a rethemed version of Schotten-Totten with different graphics and wooden flag bits in place of the boundary stone cards. Game play is identical, except the cards run from 1 to 10 (not 9), you hold seven cards in your hand (not 6), and the rule that stones may only be claimed at the start of your turn is presented as an "advanced variant". Also the tactics cards were introduced by Battle Line; these cards were only added to later editions of Schotten-Totten.

Some have reported that the production quality of the cards is inferior to the Schotten-Totten cards, however, for most readers Battle Line will be much easier to find in stores. In the second edition of GMT's Battle Line the card quality is higher.