! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 พ.ย. นี้นะครับ

[รหัส TCI013] ขาย Hive: Pocket
ราคา 942 บาท

Hive: Pocket
ขาดตลาด ไปตั้งแต่ 22 พ.ค. ยังสั่งไม่ได้ ราคาโดยประมาณ 942 บาท

ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

With no setting up to do, the game begins when the first piece is placed down. As the subsequent pieces are placed this forms a pattern that becomes the playing surface (the pieces themselves become the board). Unlike other such games, the pieces are never eliminated and not all have to be played. The object of the game is to totally surround your opponent`s queen, while at the same time trying to block your opponent from doing likewise to your queen. The player to totally surround his opponent`s queen wins the game.

Hive is a highly addictive strategic game for two players that is not restricted by a board and can be played anywhere on any flat surface. The base game of Hive is made up of twenty two pieces, eleven black and eleven white, resembling a variety of creatures each with a unique way of moving. Hive Carbon and Hive Pocket include the Mosquito and Ladybug expansions, for a total of 26 pieces.

With no setting up to do, the game begins when the first piece is placed down. As the subsequent pieces are placed this forms a pattern that becomes the playing surface (the pieces themselves become the board). Unlike other such games, the pieces are never eliminated and not all have to be played. The object of the game is to totally surround your opponent's queen, while at the same time trying to block your opponent from doing likewise to your queen. The player to totally surround his opponent's queen wins the game.