! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 พ.ย. นี้นะครับ

[รหัส RGG511] ขาย Race for the Galaxy: Xeno Invasion Expansion
ราคา 876 บาท

Race for the Galaxy: Xeno Invasion Expansion
มีสินค้า   ราคา 876 บาท


ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

After settlers encounter a violent xenophobic race, the Xenos, the galaxy finds itself under relentless assault. No negotiation is possible! Long-lost Alien secrets may hold the key to defeating these attacks. Can you build the most prosperous and powerful space empire while defending it from Xeno invasions?

Race for the Galaxy: Xeno Invasion, an expansion for the RftG base game that comprises the third story arc in the game series, depicts the galaxy as being under attack by waves of violently xenophobic aliens, dubbed the Xenos. XI adds Xeno military worlds (worlds conquered and occupied by them), specific military vs. Xenos, and a new keyword: ANTI-XENO. To provide a good proportion of new Xeno worlds, keyword, and powers, XI is not compatible with the other expansion story arcs.

Xeno Invasion, which is aimed at intermediate players, includes 51 game cards to be added to the base set, and includes an optional Invasion Game, with Produce: Repair and invasion cards, a repulse track, bunkers, and various counters.

The Invasion game adds two new ways the game can end: by either repulsing or falling to the Xenos. In Produce, players can repair damaged worlds and donate goods to the war effort (earning VPs). Players can also earn VP awards by defeating their share of the Xeno attackers and having the highest military vs Xenos, while they lose the use of damaged worlds that they fail to defend (until they are repaired). The Xeno attacks take place at the end of each round, starting with round 3, and typically take less than 30 seconds to resolve so that players can immediately return to selecting their actions for the next round.