! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 พ.ย. นี้นะครับ

[รหัส OTB1871] ขาย Snake Oil: Party Potion
ราคา 589 บาท

Snake Oil: Party Potion
ขาดตลาด ไปตั้งแต่ 7 ต.ค. ยังสั่งไม่ได้ ราคาโดยประมาณ 589 บาท

ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

Party Potion features the same crazy fun of the original Snake Oil game with all-new content formulated for children as young as eight-years old, while still great for the entire family. This edition can be played as a stand-alone game or mixed in with another Snake Oil edition for millions of hilarious new combinations!

In the Old West, the wily snake oil salesman had a special talent, getting the most skeptical customers to buy the most dubious products. Now it's your turn! Invent your own zany two-word products – Rumor Mirror! Burp Balloon! – and sell them to all types of wacky customers. If the round's customer buys your product, you win!

To set up Snake Oil: Party Potion, each player takes six purple word cards. The customer for the round draws a red customer card and announces it. Inventors quickly combine two purple word cards from their hand to form a crazy new product to sell to that customer. When ready, they put their two word cards face down on the table. In clockwise order, each inventor quickly pitches his or her product directly to the customer. The customer can end any pitch that goes longer than thirty seconds. The customer decides which product to buy and gives the inventor of that product the round's customer card as the prize. Inventors discard all used word cards and take two new word cards each. The player to the left of the customer becomes the next round's customer. Play repeats until each player has been the customer once.

Whoever collects the most customer cards wins.

Integrates with:

  • Snake Oil
  • Snake Oil: Elixir