! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 เม.ย. นี้นะครับ

[รหัส AEG5111] ขาย Munchkin Loot Letter Boxed Edition
ราคา 405 บาท

Munchkin Loot Letter Boxed Edition
มีสินค้า   ราคา 405 บาท


ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

Hey, Munchkin and Love Letter fans! Get the Loot! Love the Loot! Steve Jackson Games takes the romance (and those silly princesses) out of AEG`s popular Love Letter game and replaces all that smoochy, kissy stuff with a Munchkin-esque pure pursuit of loot with Munchkin Loot Letter! Featuring all-new Munchkin art with Love Letter ambience by John Kovalic, Munchkin Loot Letter comes complete with 16 cards, four reference cards, a rulebook, and loot tokens, all packaged in a gorgeous velvet bag!

All of the eligible young men (and many of the not-so-young) seek to woo the princess of Tempest. Unfortunately, she has locked herself in the palace, and you must rely on others to take your romantic letters to her. Will yours reach her first?

Love Letter is a game of risk, deduction, and luck for 2–4 players. Your goal is to get your love letter into Princess Annette's hands while deflecting the letters from competing suitors. From a deck with only sixteen cards, each player starts with only one card in hand; one card is removed from play. On a turn, you draw one card, and play one card, trying to expose others and knock them from the game. Powerful cards lead to early gains, but make you a target. Rely on weaker cards for too long, however, and your letter may be tossed in the fire!

Number 4 in the Tempest Shared World Game Series


1