! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 มี.ค. นี้นะครับ

[รหัส SJG1498] ขาย Munchkin Pathfinder: Deluxe
ราคา 1200 บาท

Munchkin Pathfinder: Deluxe
มีสินค้า   ราคา 1200 บาท


ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

This deluxe edition of Munchkin Pathfinder introduces new classes like the Alchemist and Witch, while players can join a Faction to become an Eagle Knight or a Red Mantis Assassin, and arm themselves with the T-Bone Stake and the Armor of Insults to defeat the Ghoul Friday, the Whispering Tyrant, and Lamashtu, the Mother of Monsters! But first you`ll have to fight your way through all those goblins... and kill them and take their stuff! Featuring a brand-new mechanic (`Factions`) and a new D6 for the iconic Pathfinder Goblin, Munchkin Pathfinder: Deluxe comes complete with 168 cards, a custom six-sided die, pawns and plastic stands for six players, a rulesheet, and a gameboard.

Munchkin Pathfinder, which includes 168 cards and uses the setting of the Pathfinder role-playing game from Paizo Publishing, can be played as a standalone game or combined with any other core Munchkin game. That said, while Munchkin Pathfinder includes Classes and something new for this set – Factions – the game does not use Races.

As for what you'll find in the set, you can try out new classes like Alchemist and Witch; join a faction to become an Eagle Knight or a Red Mantis Assassin; or arm yourself with the T-Bone Stake and the Armor of Insults. You'll need those latter items to defeat the Ghoul Friday, the Whispering Tyrant, and especially Lamashtu, the Mother of Monsters. But first you'll have to fight your way through all those goblins...and kill them and take their stuff!


1