! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 เม.ย. นี้นะครับ

[รหัส FFGKN10] ขาย Colossal Arena
ราคา 1072 บาท

Colossal Arena
มีสินค้า   ราคา 1072 บาท


ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

In a theater of titanic battles, fantastic creatures clash to the sounds of thunderous applause. Welcome to Colossal Arena, where the stakes are high and the competition is fierce! Dragons face off against titans, and unicorns test their mettle against trolls, while crafty backers amass their wealth off the fights. Bet early and bet often, and don`t be afraid to sabotage your opponent`s wager! Designed by the legendary Reiner Knizia, Colossal Arena is a game of titanic battles and high stakes for 2-5 players.

In Colossal Arena there is a group of eight creatures that are fighting. Each round, one of the creatures will die. To decide which unlucky soul will be the victim, players put numbered power cards in front of the creatures, with the lowest one going the way of the dodo. But what makes this game interesting at all is that players can make five bets throughout the game which will sometimes allow them to use a creature's special power and gives the game a method of scoring at the end.

Titan: The Arena is actually a reworking of a Reiner Knizia game called Grand National Derby, but Avalon Hill's remake was quite significant from a gameplay standpoint.

The Titan: The Arena printing is often confused with its namesake, Titan. But other than the fact that they both use fantasy creatures as a general theme, there is very little that is similar between the two.

Reimplemented by: Galaxy: The Dark Ages

Online Play

  • Ludoholic (no longer available)

1